Tag Archives: YPFDJ

ኣብ ብርሃን ኮይኑ ጸልማት ፈጢሩ ዝሕባእ ተጻባኢ : ካብ ዓይኒ ንስሪ ከምልጥ ተኽእሎ የብሉን!

ክብሮም ዳፍላ መን ኢዩ? መበገሲ ዕምላዓኡ ኸ እንታይ ኢዩ?

ዘርኣይ ሰሎሞን

ጻብኦታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክውንንውትን፡ ሃገራዊ ሓርበኛዊ ሉኡላዊ መንነትን፡ ቀጻሊ ኢዩ ዘሎ። ሰንሰለታት ናይ`ቲ ውሽጣውን ግዳማውን ተጻብኦታት ግን፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ`ቲ ክበጽሖ ዝደሊ ሽቶን ዕላማን ክዓግት ዝኽእል፡ ግዙፍ ይኹን ደቂቕ በሕየ ዝብል ረቂቕ ሓይሊ ግን፡ ተሰኒፉ ክርኽሞሽ እንተዘይኮይኑ፡ ስድሪ`ውን ትኹን ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓርበኛነት ከዳኽምሲ ይትረፍ፡ ካብ ምረሻ ጉዕዞኡ ከሰናኽል ዝኽእል፡ ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቕ ሓይሊ፡ ነቲ ዛጊት ኪኖ ምብርካኽ ከጋጥሞ ዝኽእል ዘይተርፍ ዕድል፡ ተደቢሩ ስዩም ጥራይ ኢዩ። Continue reading ኣብ ብርሃን ኮይኑ ጸልማት ፈጢሩ ዝሕባእ ተጻባኢ : ካብ ዓይኒ ንስሪ ከምልጥ ተኽእሎ የብሉን!

President Isaias Receives Credentials of 11 Envoys

Eleven resident and non-resident Ambassadors of Turkey, China, Pakistan, Netherlands, Rwanda, South Korea, India, Namibia, Norway and North Korea today submitted their credential to President Isaias Afwerki.

BY SHABAIT

President Isaias Afwerki today received at the Denden Guest House the credentials of 11 Ambassadors.

The Ambassadors who submitted their credentials are: Mr. Aykut Kumbaroglu of Turkey, Mr.Yang Zigang of the People’s Republic of China, Mr. Joff Otieno Makowenga of the Republic of Kenya, Mr. Raza Bashir Tarar of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Karin Boven of the Netherlands, Mr. James Kimonyo of the Republic of Rwanda, Mr. Lee Kiseong of the Republic of Korea [South], Mr. Amrit Lugun of India, Mr. Japhet Isaack of Namibia, Mr. Bard Hopland of the Kingdom of Norway and Mr. Ma Yong Hui of the Democratic People’s Republic of Korea [North]. Continue reading President Isaias Receives Credentials of 11 Envoys

Shoot Shoot, I have a Bird to Catch

Young Dutch and Europeans of Eritrean heritage who gathered at the YPFDJ Veldhoven conference in Holland, have been told by Dutch authorities, the sacrosanct European values such as freedom of assembly and the right to be treated equally under the law do not apply to them.

BY ERITREAN MEDIA GROUP (HOLLAND)

The 13th YPFDJ conference, which was started on Thursday 13 April 2017 in the city of Veldhoven, in the Netherlands was ordered to discontinue and displace the venue. The decision made by the mayor and Dutch government was a violation of basic democratic rights of European citizens. Continue reading Shoot Shoot, I have a Bird to Catch

ውሳነታት መበል 12 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ

መበል 12 ዋዕላ ምንቅስቓስ መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ፡ 24 – 28 ሚያዝያ 2016፡ ኢጣልያ

ካብ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን:

በል 12 ዋዕላ ምንቅስቓስ መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ፡ ካብ 24 – 28 ሚያዝያ 2016፡ ”ውሁድ መኸተ ንልምዓትን ውዱን ሽርክነትን!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ሪፓብሊክ ኢጣልያ ተቓኒዑ። ኣብ ዋዕላና ካብ ውሽጢ ኤርትራን 15 ሃገራት፡ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳ፡ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኣሜሪካን ካናዳን ዝመጻእና 500 መንእሰያትን ዕዱማትን ተሳቲፍና።

ኣብ ዋዕላና፡ ብጻይ የማነ ገብረኣብ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ፡ ብጻይ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ፡ ሓላፊ ህግደፍ ዞባ ወጻኢ ብጻይ ሚኪኤል ተፈሪ፣ ሓለፍቲ ሚሽናትን ዲፕሎማትን ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ፡ ኤስያ፡ ሰሜን-ኣሜሪካ፡ ወከልቲ ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ኤውሮጳ፡ ኢጣልያውያን መሓዙትን ኣብ መንጎና ተረኺቦም። ዋዕላ፡ ንወዳቢት ኮሚተ (COC)፡ YPFDJ Italy፡ ሚሽናን ሃገራውያውን ውዳቤታትን ልዑል ምስጋና የቕርብ። Continue reading ውሳነታት መበል 12 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ

ኤርትራውያን ንኽንህሉ ምቅላስ : ንኽንቃለስ ሓይሊ : ንኽንሕይል ሓድነት የድልየና

ሕልናዊ ፡ ስነ ኣእምራዊ ፡ ቍጠባዊን ፖለቲካዊ ብቕዓትን ሓይልን እንተወኒና ጥራሕ ኢዩ ኣብ ነጻ ኤርትራ ኮሪዕና ክንነብር ንኽእል። ነዚ ሓይሊ እዚ ከነጥሪ ሓድነት የድልየና:  ካብ ሓጺን ዝተረረ ሓድነት።

ተስፋማርያም ሓጎስ:

ብዛ እንነብረላ ዓለም ዝኾነ ፍጡር ንኽነብር ሓይልን ሜላ ናይ ምንባርን የድልዮ ። እዘን ነገራት እዚኤን ምስ ዘይውንን ግን ካብ ምድረ ገጽ ንኽጠፍእ ግዜ ኣይወስደሉን እዩ። እዚ ዋላ እኳ ምስኦም ዝውለድ እንተኾነ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ካብ ተሞክሮ ዘጥርዮም ኣገደስቲ ናይ ምንባር ሜላ ንኸጥርዩ ውን ኣኽኢልዎም እዩ ። ኣብቲ ኣራዊት መሮርን ኣዕዋፍን ዝነብርሉ ቦታታት ምስ እንኸይድ ነዚ ሓቅነት እዚ ኣብ ባይታ ክንርእዮ ንኽእል።

ደቂ ሰባት ኣብ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዓመታት ታሪኽ ከም ዝሕብረና ኣብ ሓድሕዶም ክዋግኡን ክቃተሉን ሕሉፍ ሓሊፎም ነቶም ኣብ ኲናት ዝቐተልዎም መጻርርቶ ጠቢሶም ይበልዕዎም ኔሮም ። ደቂ ሰባት ካብቲ ናይ ባርያ ስርዓት ጀሚሮም ክሳብ እዚ ዘለናዮ ርእሰ ማላዊ ስርዓት ኣብቲ ዝለዓለ ስልጣኔ ኣብ ዝበጽሕሉ ዘመን እቲ ኩነታት ወራርን ውግእን ውን ብመጠን እቲ ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ ይርከብ ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ዓለም ኣብቲ ወነንቲ ኣዕነውቲ ኣጽዋርን ሓያላን መንግስታትን ቍጽጽር ኣላ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ሓያላን ሃገራት ንጂኦ ፖለቲካዊ ረብሐአን ክብላ ሃብታም ዝተባህለን ስትራተጂካዊ ቦታታት ናይ ዓለም ንምቍጽጻር ንዓለምና ብዂናት ይሕምስኣ ኣለዋ ። Continue reading ኤርትራውያን ንኽንህሉ ምቅላስ : ንኽንቃለስ ሓይሊ : ንኽንሕይል ሓድነት የድልየና

12th Euro YPFDJ Conference to be Held in Italy

The 12th annual YPFDJ Conference in Europe to be Held in Italy from 24th – 28th March 2016

By YPFDJ Europe,

The Young People’s Front for Democracy & Justice (YPFDJ), an Eritrean youth organisation in the Diaspora – will be holding its annual conference from 24th – 28th of March 2016 in Italy. This conference which is going to be the 12th consecutive Annual Conference in Europe, will be attended by 550 participants from YPFDJ Chapters around the world.  Continue reading 12th Euro YPFDJ Conference to be Held in Italy

መንእሰያት ህግደፍ ጨ/ሰሜን ኣመሪካ፡ ንፕሮጀክት “ሓደ መንበቢ ታብለት ንሓደ ተመሃራይ” ዝውዕል 33 ሽሕ ዶላር ወፍዮም

The development of digital libraries in all higher learning institutions in Eritrea is taking shape with the launch of a national platform for digital resources known as the ‘RORA Eritrean Digital Library’ project. The success of this digital information sharing program will reform the way education is delivered in Eritrean higher learning institutions.

ካብ ሓዳስ ኤርትራ

ሳተፍቲ መበል 11 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ጨንፈር ሰሜን ኣመሪካ፡ ኣታዊኡ ንፕሮጀክት “ሓደ ኤለክትሮኒካዊ መንበቢ ንሓደ ተመሃራይ” ዝውዕል 33,275 ዶላር  ወፍዮም። ብምትሕብባር ኣባላት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያንን መንእሰያት ህግደፍ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ምስ ማእከል ምርምርን ስነዳን ህግደፍ ኣብ ምፋርቕ 2012 ብውሱን ዓቕሚ ዝተጀመረ ፕሮጀክት “ሓደ መንበቢ ንሓደ ተመሃራይ”፡ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያንን ሃገራውያን ውዳበታትን ንምዕዋቱ ብንጥፈት ይሳተፉ ከምዘለዉ፡ ዛጊት ድማ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፡ ከተማ ቺካጎን ለንደንን ኣስታት 500 መንበቢ ታብለትታት ተላኢኹ ኣብ ዝተፈላላየ ኮለጃት ዝርከቡ ተመሃሮ ተጠቀምቲ ክኾኑ ምብቅዖም ይፍለጥ። Continue reading መንእሰያት ህግደፍ ጨ/ሰሜን ኣመሪካ፡ ንፕሮጀክት “ሓደ መንበቢ ታብለት ንሓደ ተመሃራይ” ዝውዕል 33 ሽሕ ዶላር ወፍዮም

ERITREA: No Weapon Can Defeat a People Decided to be Free

“…The birth of the State of Eritrea was not a miracle but rather the product of “wisdom and foresight” by patriots who abided by a transition process that led to a non-violent process of Eritrea’s independence…”- US diplomat Mark Baas

By Sophia Tesfamariam,

ERITREA’S Independence came in 1991 when the Eritrean People’s Liberation Front’s (EPLF) army rolled into Asmara, the Eritrean capital, ending the 30-yr armed struggle for independence. Eritrea’s independence was accepted by the US led international community with great reluctance, and for the last 24 years, there have been several attempts to thwart Eritrea’s independence, violate her sovereignty and disrupt Eritrea’s nation building process. In addition to a sustained and concerted effort to distort the unparalleled history of the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF), now the Peoples Front for Democracy and Justice (PFDJ) and misrepresenting Eritrea’s national identity-Eritreanism has come under relentless attack.  Continue reading ERITREA: No Weapon Can Defeat a People Decided to be Free