Tag Archives: Agreement

ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን (ሳልሳይ ክፋል)

ወያነ ዝተወረረኒ መሬት ከመልስ ብምባል ዳንጋ ዘራያት ኣሚኑ ኣብ ዘካየዶ ሰለስተ ሰፋሕቲ ወራራት ብፍሽለት ምስተዛዘመ፡ ንመራሕቲ ወያነ ብሓፈሻ : ንገብሩ ኣስራትን መሰልቱን ድማ ብፍላይ ብዘየወላውል መገዲ ዝተጋህደሎም ሓቂ እንተሎ፡ ፍሽለት ምድምሳስ ወተሃደርዊ ዓቕሚ ኤርትራ : ፍሽለት ምውዳቕ መንግስቲ ኤርትራ : ፍሽለት ምዝራግ ሃገራዊ ሓድነት ኤርትራ : ፍሽለት ምቁጽጻር ወደብ ዓሰብ : ፍሽለት ብዋጋ ኤርትራ ባሕሪ እትውንን ረፓብሊክ ዓባይ ትግራይ ምምስራትን ብኣብነት ክጥቀስ ይከኣል።
ወያነ ዝተወረረኒ መሬት ከመልስ ብምባል ዳንጋ ዘራያት ኣሚኑ ኣብ ዘካየዶ ሰለስተ ሰፋሕቲ ወራራት ብፍሽለት ምስተዛዘመ፡ ንመራሕቲ ወያነ ብሓፈሻ : ንገብሩ ኣስራትን መሰልቱን ድማ ብፍላይ ብዘየወላውል መገዲ ዝተጋህደሎም ሓቂ እንተሎ፡ ፍሽለት ምድምሳስ ወተሃደርዊ ዓቕሚ ኤርትራ : ፍሽለት ምውዳቕ መንግስቲ ኤርትራ : ፍሽለት ምዝራግ ሃገራዊ ሓድነት ኤርትራ : ፍሽለት ምቁጽጻር ወደብ ዓሰብ : ፍሽለት ብዋጋ ኤርትራ ባሕሪ እትውንን ረፓብሊክ ዓባይ ትግራይ ምምስራትን ብኣብነት ክጥቀስ ይከኣል።

ደበሳይ ነባራይ:

ኣብ 2ይ ክፋል ጽሑፈይ፡ ተራን እጃምን መራሕቲ ወያነ ብሓፈሻ: ተራ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ናይቲ እዋን ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ: ብፍላይ ኣብ ምስዋር ዘይተደልየ ኲናት ዝተጻወቶ ኣሉታዊ ተራ ከይኣክል ኲናት ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ደይቡ ኣህዛብ ነንሓድሕዱ ብጎዞሞ ክፋለስ ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ መድረኽ ደዪቡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዘስመዖ: ንበሃሊኡ ዘሕንኽ ዘይሓላፍነታዊ መደረ በቲ ሓደ ሸነኽ: ካብ ስሚዒታት ነጻ ዝኾኑ ሓላፍነታውን ወግዓዊን መደረታት መንግስቲ ኤርትራ በቲ ኻልእ ሸነኽ: መርትዖታት ኣስንየ ኣቅሪበዮ ኣለኹ። Continue reading ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን (ሳልሳይ ክፋል)

ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን (ካልኣይ ክፋል)

“ንሕና ስቕ ኢልና ናይ ዓለም መገባእያታት፡ ናይ ኣፍሪቃ መገባእያታት፡ ንዙይ ክፈትሕዎ ኢዮም ኢልና ክንጽበ ኣይኮናን፡ እቲ ኹናት ምስ ሰራዊት ዝግበር ግጥም ኢዩ፡ ምስ ሰራዊት ዝግበር ግጥም ምስ ጠቕላላ ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ዝግበር ግጥም ስለዝኾነ፡ ብቐጻልነት ክካየድ ዘለዎ እዩ፡ ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ፡ ክንዲ ዝደለዮ መስዋእትነት ይሕተት፡ እቲ ኹናት ክቕጽል እዩ።” – ኣይተ ገብሩ ኣስራት

ደበሳይ ነባራይ:

ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት፡ ብድምጺ ራድዮ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ኣብ ዝተፈነወ ቃለ መሕተት ምስ ፕረዚደንት ክሌሌ ትግራይ ነበር ኣይተ ገብሩ ኣስራት ( ደመኛ ጸሊኢ ህዝቢ ኤርትራ ) ንጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ’ቲ ዝጸሓፎ መጽሓፍ ኣስፊርዎ ንዘሎ መብርሂ ንክህበሉ ተሓቲቱ ምንባሩን፡ ኣብ ቅርሕንትን ጽሌእን : ኣብ ሕልምን ሓሶትን ተመርኪሱ ዝሃቦ መሌሲ ዳርጋ ኩላትና ተኸታቲሌናዮ ክንከውን ተስፋ እገብር ። ስለዚ ከምቲ ናቱ ዓጀውጀው ዘይኮነ : ኣብ ጭቡጥ መወከሲ ምርኩዝ ብምግባር፡ ከም ኩለ ኤርትራዊ ብፍቕሪ ሃገሩ ዝሓምም ገለ ክብል ክፍትን እየ።

ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ጽሑፈይ እምበኣር፡  ወትሃደራዊ ረጽሚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበግሶ ሰላማዊ ፍታሕን፡ ብ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ኮይኑ፡ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዘቕረብኩዎ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፈይ ድማ ኢዩ። Continue reading ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን (ካልኣይ ክፋል)

ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን (ቀዳማይ ክፋል)

“መግዛእታዊ ሓይሊ ጥልያን፡ ንኤርትራ ሓዲጉ ምስዝወጽእ ፡ ንኤርትራ መሊሱ ናብ ኢትዮጲያ ኣሪኪቡ ክኸይድ ዝግድድ፡ ኣቐዲሙ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣተዎ ውዕል ኔሩ፡፡ በቲ ውዕል መሰረት ድማ፡ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ እዩ ኔሩዋ።” – ኣይተ ገብሩ ኣስራት

ደበሳይ ነባራይ:

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብድምጺ ራድዮ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ዝፍኖ : ቃለ መሕተት ምስ ፕረዚደንት ክሌሌ ትግራይ ነበር ኣይተ ገብሩ ኣስራት ( ደመኛ ጸሊኢ ህዝቢ ኤርትራ ) ንጉዳይ ኤርትራ ኣመሌኪቱ ኣብ’ቲ መጽሓፉ ኣስፊርዎ ዘል መብርሂ ንክህበሉ ተሓቲቱ ምንባሩን፡ ኣብ ቅርሕንትን ጽሌእን : ኣብ ሕልምን ሓሶትን ዝተመርኮሰ ዝሃቦ መሌሲ ዳርጋ ኩላትና ተኸታቲሌናዮ ክንከውን ተስፋ እገብር : ስለዚ ከምቲ ናቱ ዓጀውጀው ዘይኮነ : ኣብ ጭቡጥ መወከሲና ተመርኰሰ ከም ኩለ ኤርትራዊ ብፍቕሪ ሃገሩ ዝሓምም ገለ ክብል ክፍትን እየ።

ትሕዝቶ ጽሑፈይ ከምቲ ኣብ ኣርእስተይ ጠቒሰዮ ዘለኹ፡ ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን : ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘል ደረጃን ኮይኑ፡ ኣብ 3 ክፋሌል መቓቒለ ከቕርቦ ክፍትን እየ። Continue reading ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን (ቀዳማይ ክፋል)

Eritrea, Sudan Sign Several Cooperation Agreements

“The borders drawn by the colonialists will not be a barrier to prevent communication and development between our two brotherly peoples” – President Al-Bashir

Eritrea and Sudan: Paving the steps to economic integration

By News Agencies,

Sudan and Eritrea have concluded an agreement on joint cooperation in the fields of minerals and related industries in the two countries, says Sudanese Minister of Minerals Kamal Abdul-Latif.

The agreement was reached at a meeting here this week between Sudanese President Omer Al Bashir, and his Eritrean counterpart, President Isiasi Afewerki.

The meeting, which was also attended by a number of ministers of both sides, reviewed ways of enhancing the cooperation in the mining sector between Sudan and Eritrea. Continue reading Eritrea, Sudan Sign Several Cooperation Agreements