ኣብ ብርሃን ኮይኑ ጸልማት ፈጢሩ ዝሕባእ ተጻባኢ : ካብ ዓይኒ ንስሪ ከምልጥ ተኽእሎ የብሉን!

ክብሮም ዳፍላ መን ኢዩ? መበገሲ ዕምላዓኡ ኸ እንታይ ኢዩ?

ዘርኣይ ሰሎሞን

ጻብኦታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክውንንውትን፡ ሃገራዊ ሓርበኛዊ ሉኡላዊ መንነትን፡ ቀጻሊ ኢዩ ዘሎ። ሰንሰለታት ናይ`ቲ ውሽጣውን ግዳማውን ተጻብኦታት ግን፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ`ቲ ክበጽሖ ዝደሊ ሽቶን ዕላማን ክዓግት ዝኽእል፡ ግዙፍ ይኹን ደቂቕ በሕየ ዝብል ረቂቕ ሓይሊ ግን፡ ተሰኒፉ ክርኽሞሽ እንተዘይኮይኑ፡ ስድሪ`ውን ትኹን ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓርበኛነት ከዳኽምሲ ይትረፍ፡ ካብ ምረሻ ጉዕዞኡ ከሰናኽል ዝኽእል፡ ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቕ ሓይሊ፡ ነቲ ዛጊት ኪኖ ምብርካኽ ከጋጥሞ ዝኽእል ዘይተርፍ ዕድል፡ ተደቢሩ ስዩም ጥራይ ኢዩ።Disclaimer: TesfaNews cannot independently verify the veracity of the story. The views expressed in this article are the author’s own. He can be contacted through [email protected]

10 thoughts on “ኣብ ብርሃን ኮይኑ ጸልማት ፈጢሩ ዝሕባእ ተጻባኢ : ካብ ዓይኒ ንስሪ ከምልጥ ተኽእሎ የብሉን!

 1. Covert Operation Sponsored by a White lady to fulfill unattainable objectives has failed miserably. Poor Dafla and the other followers are only a cover-up (concealing) for the sponsor. Putting few Eritreans and Ethiopians as Anti-Eritrean organization to destruct YPFDJ’s meeting in the name of Democracy is typical Covert Operation Tactics.
  Zerai Solomon-
  Thank you. I can’t wait till your next Article.

 2. መልካም ስም ከመቃብር በላይ ነዉ። · Edit

  Some people are naturally born and are interested only to be known as someone. I believe good work makes anyone prominent just because he or she are dedicated for others especialy for “hafashe”. Kibrom has struggle for nothing!

 3. ሰላም ሰላም · Edit

  ክቡራት ሰብ ተስፋ። እተቕረቡዋ ሃገራዊ ጽሑፋትኩም ብጣዕሚ ዝምስገን ኢዩ። ሕቶ ግን ኣለኒ። ከምዚ ዓይነት ናይ መጣቕዕቲ ጽሑፋት ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ኮይኑ ቅድሚ ከምዚ ምኳኑ ነዘም ሰባት እዚኦም ኩነታቶም፡ኣካያደኦምን ኣፍልጦ ተይነይርኩም መናእሰያት ከየጋግዪ አንከለው ክተውጸዐዎ ይለበው። ካልኣይ ብተደጋጋሚ ኣብ ጽሑፍኩም ቀዳማይ ካልኣይ ክፋል ትብሉ እሞ ኣይትቕጽልዎን። ስለዚ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዘቕርቡ ጸሓፍቲ ምሉእ ብምሉእ ምስ እቅረቡ እንተትዝርግሕዎ ዝሓሸ ኮይኑ ይስሞዓኒ። ሰናይ ቅነ። ዓወት ንሓፋሽ

 4. I know the two Deki Solomon “Tebeka” very well as we all grow together in the 70s in Asmera Tiravollo.Adiam and Feven’s Little brother Sirka and I Went to the same school.Adiam started somking when she was Young so we called her”Babur(train) and her first boyfriend was Petros Meles cousin to Abraham and Amaniel Sahle and Petros and his brother Dogel’s family has Enda Forno called “Naila dabo bet”near Alascala hotel.Petros was a brave and working with EPLF and when Dergue came to their villa he escape and he become a good warrior against enemy.
  Adiam and Feven mother are from Tigria and her mother own a hook near Bar-Jimma and their Father was a lawyer.Feven goes to ELF when she was only 15 in 1977 and we do not what she’s doing there?I met Adiam in 1993 in Tiravollo and asked her how was heer but later I Heard that she had problems with the house their mother left for them.
  Life become Heavy for them after their mother died ,Their problem is private not Eritrea.

 5. Bravo Zerai Selemon .thank you We waited for this all most for7 years waited but it is wreath of waiting .Thank you TN and brother Zereai.Great true history .

Comments are closed.