ሪፖርታጅ: መበል 26 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሆላንድ

ጽንብል መበል 26 ዓመት በዓል ነጻነት ኤርትራ ኣብ ነዘርላንድ ሆላንድ Eritrean Independence
ጽንብል መበል 26 ዓመት በዓል ነጻነት ኤርትራ ኣብ ነዘርላንድ ሆላንድ

ብ ዘርኣይ ሰሎሞን

ርትራዊ ነባሪ ሆላንድ፡ ኣብ ምሽብሻብ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኢዩ ተጸሚዱ ዘሎ። ነታ ሰላሳ ዓመት መመላእታ ክቡር ደሙን ህይወቱን፡ መባእ ሃገር ንምዃን ብሉጻቱ ሰዊኡ፡ ኣካሉ ሰንኪሉ፡ ጉልበቱን ገንዘቡን ከፊሉ፡ ኤርትራ! ኤርትራ ንኽትከውን ብዘካየዶ ቓልሲ ነዘረጋገጻ ሃገረ ኤርትራ! ንህንጸታን ምዕባሌኣን ብልጽግናኣን እጅገኡ ሰብሲቡ ኣብ ዘረባረበሉ ዝነበረ ህሞት`ውን እንተኾነ፡ ብቕንኢ የዒንቶም ዓዊሩ፡ ዕንቕርቲ ጽልኦም ሽክነኦም ብዝኸሓነ ነባሪ ጽልኢ ዘንበሩ ጃንዳ ወያነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንዝገበረሎም ሰናይ ጽቡቕ ተግባር፡ ኣብ ክንዲ ሞሳን ወደሳን፡ ማሳን ወቐሳን ኣብ ዝባኑ ከውርድሉ፡ ተለኣኣኽቲ ናይ እከይ ውዲት ምዕራባውያን ብምዃን፡ ንምምብርካኹ ተባሂሉ ኣብ ዝተኸፍተ ወራር ኹናት`ውን እንተኾነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብኹናት መኪቱ፡ ተዓዊቱ! ኣብ ዳንነት ሞጊቱ ረቲዑ ብሓቅነቱ! ከበባ ዲፕሎማሲ ብዓቕሉን ጽንዓቱን ፈንጢሱ፡ ቀላሲ ኮይኑ ተጠሚቱ! ኣብ ቁጠባ ብርእሰ ምርኮሳ፡ ቁሸት ምስ ከተማ! ኤርትራ ምስ ዓለማ! ኣራኺቡ ናብራ ህዝቢ ኣመሓይሹ ጎልቢቱ! ብርሃን ንደርማስ ምዕባሌ!! ብዝብል ቴማ ንምጽንባል በዓል ኤርትራ ኣብ ምሽብሻብ እንከሎ ኢዩ፡ ነዚ ኣዱሃ ዝኾነ ኣብ ሆላንድ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓርበኛ ህዝቢ ዝተጸምበርክዎ።

Download (PDF, 3.68MB)

5 thoughts on “ሪፖርታጅ: መበል 26 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሆላንድ

  1. እንኳዕ ኣሞጎሰኩም/ኣሞጎሰና ሰብ ሕድሪ ሓርበኛታት ህዝቢ ኤርትራ! ኤርትራ ብነጻነት ትንበር! ዘርኣይ ሰሎሞን ድማ የቐንየልና ንሰለ’ቲ ሰፊሕን ዓሚቑን ጸብጻብካ።

  2. First, I would like to congratulate the Eritrean people and especially the Eritrean community in the Netherlands on their 26th independence day celebration. Your success on this day exemplifies your endurance and determination to withstand against all adds.
    As to the Master( Mistress) and her slaves (underachievers), they will howl and bark as the camel marches through!
    Mr. Solomon, I would like to thank you for the Article and the power (governing Tigrigna)) of language that you use to convey through it and manifest in it, where all of us not only read it but also grasp it. keep it up the good work and Awate Ne’Hafash!

  3. Amazingly superb report, ato Zerai Solomon! Yibel akerarba yibel mlket Tigrigna, yibel mlket Tarikh! I will save this document into my archives. Please do us a big favour! Interview each of the above mentioned heroes and heroines, and share us on social media. Eziatom, bwaga ktmenu zeykielu equrat habti nay hagerna qua entekhonu, sebat slezkhonu mias kem zhalfu aynfeltn ina mo, haye neti zeyhalf tarikhomn tarikh bxotomn kab afom nsendo! Bflay ezom bmoya zbeselkum zegatat!

Comments are closed.